אור חדש

תורת אמך למוצאי סוכות

תורת אמך ◆ סגולות ארבעת המינים

א.    אתרוג

קיימת סגולה באכילת האתרוג שעליו בירכו. מסוגללעקרות וללידה קלה , ואם כותבים עליו שמות הקודש, מסוגל לטיפול בבעיות גימגום.

ב.    ערבה

את הערבות היו מצניעים ואח"כ מבשלים

במים ונותנים את מימיהם
לנשים עקרות. (נהגו העם ,חג סוכות אות יד)

בנוסף , מסוגלות לשאת לשמירה בדרכים.

עליערבה של ההושענות מסוגלים לבטל הפחד (ספר המידות פחד אות טז)

ג.      הלולב

סגולה להניח את הלולב מעל סף הדלת לשמירה על הבית, וכך נהג
גם הרה"צ רבי דוד מלול זצ"ל , רב העיר דימונה.

סכך קיינעס
המאוחסן מידי שנה, בעקבות האיסחון יכולות לדבוק בו נגיעות רבות, ולכן מומלץ לקראת האחסון לרסס בחומר קוטל חרקים, ולשים לב שהסכך יבש לחלוטין. יש לאחסן את הסכך בדרך המבטיחה אטימות מוחלטת, שלא יהיה חדירת לחות, ורצוי להכניס לתוך הסכך כדורי עש...

מה עושים בסכך? 

צריך להיזהר בתשמישי מצוה שלא יבאו לידי בזיון, ולכן אחר חג הסוכות אין לדרוך ברגליו על הסכך.

מסיבה זו בדרום מרוקו נהגו לאחר החג, לשרוף את הסכך, וובכך הבטיחו שלא יבואו לדרוך על הסכך...ובארץ מי שלא יכול לקיים המנהג בשריפה, את הסכך יכסה בכיסוי ויניחו ליד פיח האשפה או יניחם במקום מוצנע.