אור חדש

הצגת # 
כותרת כניסות
הגאון הצדיק רבי מנחם הכהן זל"ה רב העיר סקורה בדרום מרוקו, העלו עצמותיו לעיר אור עקיבא 1533
הצדיק רבי יעקב דדון רב של הכפר איית תאמאזארת הסמוכה למראכש ובארץ רב קהילה בעיר נתיבות 1612
צדיקי בית תמסוט 2247
חכם רבי שלמה אדהאן זצ"ל ראש הישיבה במרכאש ופריז 1667
מעשה רב הנהגות לכבוד שבת קודש מרבותינו נ"ע 1025
כפר אקא וחכמיה - איזור הסוס 3094
מרן רבנו יעקב אבוחצירא זיע"א בעל אביר יעקב. 1552
הרב הגאון החסיד רבי חיים משאש זצ"ל מגדולי רבני מרוקו העמיד מאות תלמידים בעיר התהלה מכנאס 1476
מרן הגאון הגדול רבי יהושע מאמאן שליט"א שר התורה, זקן רבני מרוקו ומוותיקי הדינים בעולם מלפנים אב"ד בעיר סאפי, ומרכאש, וכן כיהן בבית הדין הגדול ראבט 2189
הצדיק רבי מסעוד ריוח זצ"ל, מרבני העיר רבאט, מיושבי על מדין, ראש השוחטים ומנהל התלמוד תורה ברבאט. בארץ כיהן כרב הישוב שלומי, מתלמידיו הראשון לציון הגאון רבי שלמה עמאר 1361