אור חדש

קברי צדיקים שהועלו לארץ

 קברי צדיקי מרוקו בחינם

שלום חברים ,
מי אינו חפץ לעשות "זיארה" במקום שגדלו אבותינו בארץ מרוקו? -  ויש נמנעים הן מצד יציאה מהארץ, או מחמת שמרוקו מדינת מוסלמית, ועוד.
בשנים האחרונות קיימת מגמה  מצד יותר ויותר משפחות המעלות את קרוביהן וכן - רבנים וקדושי עליון.
אני מעוניין לערוך רשימה מסודרת 
של כל רבני מרוקו שהעלו עצמותיהם לארץ, ואז הבוחר לנסוע למרוקו או שאינו יכול לנסוע, יכול


לעשות זאת ארצה, ונהפוך הוא יהודים מחו"ל החפצים לנסוע למרוקו, שיבואו לבקר עשרות קברי הצדיקים אשר העלו לארץ.

כל מי שיודע כל פרט שיכתוב לתועלת הציבור עד שנפיק בל"נ בחוברת תורת אמך עם מקורות ומעשה כל חכם.
בברכה
הרב אברהם אסולין

רשימת קברי הצדיקים שעצמותיהם הועלו ארצה:

בית החיים הר המנוחות:

א. שני הצדיקים - ר' אברהם ר' שלמה למשפחת טאנז'י, קבורים בהר המונחות.

ב. הצדיק רבי ראובן אג'ייני זצ"ל מחכמי צפרו מחבר הספר "שפתי רננות".
ג. רבי יעקב נחמני זצ"ל מחכמי מראכש מחבר הספרים "מעט דבש ובית יעקב" ולקח יעקב.
ד.רבי חביב טולידאנו זצ"ל מחכמי מכנאס, קבור בהר המנוחות סמוך לצדיקי טאנז'י.
ה. הפיטן הידוע ר' רפאל דרעי זצ"ל מהעיר מכנאס להר המנוחות, בעל כנף רננות – פיוטים.
ו. הצדיק רבי יעקב ביטון זצ"ל רב ודיין באזור תיפנות תלמיד הגאון רבי אלעזר הלוי ממרכאש ומנוחתו כבוד בהר המנוחות.
ז. הצדיק רבי מסעוד בן שבת זצ"ל רב אזורי באזור תארודאנת מחבר הספר עונג שבת על התורה. ומנוחתו כבוד בהר המנוחות.
ח. רבי מכלוף שטרית זצ"ל תלמיד רבי דוד אבוחצירא זצ"ל הי"ד. מחכמי העיר גורמא ונפטר באגדיר, ומנוחתו כבוד בהר המנוחות. בנו הלא הוא הגאון הרב יהודה שטרית זצ"ל רב העיר עפולה ומחבר שו"ת מנחת יהודה ב"ח וכן קול יהודה על התורה.

ברחבה הראשית של בית העלמין הר המנוחות צד ימין שם טמונים :

א. הגאון הגדול הרב שלום משאש זצ"ל רבה של ירושלים מגדולי הפוסקים בדורנו ורב העדה בארץ ובחו"ל, מחבר השו"ת שמש ומגן ד"ח תבואות שמש ד"ח, חם השמש על התורה ב"ח.
ב. הגאון הרב דוד עובדיה זצ"ל רב העיר צפרו וחבר לשכת הרבנות ירושלים, ההדיר כתבי יד מחכמי המערב, התפרסם בספרו נהגו העם מנהגי מרוקו, נקבר בסמוך לר' שלום משאש.
ג. בסמכות לציון הראש"ל הרב אליהו זצ"ל, קבור הצדיק הרב משה בן טוב זצ"ל שקרב אלפים למצות, וכן הקים מכון להכשרת מדרכות טהרה למאות.

להמשך רשימת מקום קברי הצדיקים:

http://orhadash.net/index.php/forum/6/108.html