אור חדש

הרבי מחב"ד ויהדות מרוקו

היום ג' תמוז הילולת הצדיק רבי מנחם מנדל מחב"ד. שדאג למאות אלפים בכל רחבי העולם, בשליחות תלמידיו. שליחו הראשון היה למדינת מרוקו. לכן ליוצאי מרוקו יש הכרת הטוב להרבי מחב"ד, בהקמת ישיבות, ותלמודי תורה. ומפורש באגרות של הרבי מחב"ד, הוא מציין שלעזור בהפצת יהדות במרוקו ולא לגעת להם במנהגי ופסקי מרוקו. בין היתר חב"ד עזרה בגיוס כספים למען החינוך. וגם רבני מרוקו בכל הזדמות הכירו טובה. עד היום יש מוסדות חב"ד במרוקו, ושליחי חב"ד פזורים במדינת מרוקו. יהי זכרו ברוך, ובזכות נזכה מהרה לראות בנין בית המקדש אמן.