אור חדש

סגולות - פדיון הבן

סגולות לפדיון הבן

א. כתב החיד"א בספרו מדבר קדמת (מערכת פאות י'), מסורת בידנו מפי זקנים אשר קיבלו מהקדמונים, כי איש אשר יקיים מצות פדיון בנו הבכור כדין, ויתן ה' סלעים לכהן בשמחה, והיו לו לגמרי שלא יחזיר הכהן שום דבר בשום אופן, יהיה בטוח שהילד יחיה וינצל מפגעי חולי הילדים, ויגדל והיה לאיש.

ב. נהגו הנשים לקשט את על התינוק שרשרות וצמידי זהב ליקר את מצוה. ויש אף מניחים סביב הילד מספר שומים נגד עין הרע. ויש נתנו טעם מצות פדיון הבן זכר למה שה' פסח על בתי ישראל וניצלו ממכת הבכורות ובאותו לילה נעשה נס שה' נתן חן העם בעיני המצרים וישאלום כסף וזהב ומכך התעשרו, וזכר לנס זה מקשטים את התינוק בכסף וזהב. וכך נהג בעיר צפרו, וכן נוכחתי בפדיון לנכד הרה"ג דוד עובדיה זצ"ל, וכן בבוגמז ומראכש. (מפי הרב מאיר אסולין), וכך נוהגים יהודי עיראק, וכן יהודי חלאב.