אור חדש

סגולות - חג השבועות

קריאת תהלים.

 עם ישראל מרבה באמירת תהלים שחיברו דוד המלך ע"ה. בחג שבועות הוא יום ההילולא. איתא בגמרא (ב"ב דף יד עב), דוד כתב ספר תהלים והתחבר על ידי עשרה זקנים, על ידי, אדם הראשון, מלכי צדק, אברהם אבינו, משה רבנו, הימן, ידותון, אסף, ושלשה  בני קרח. ועל ידי אמירת התהלים מסוגל לשוב בתשובה, שהרי דוד המלך בכל דרכיו חיבר את התהלים גם בשעות הקשות כמו שבנו רודף אחריו, ועלינו לדעת שאנו קוראים אמירת למנצח וכדומה או עיניני מלחמה לכיון לנצח את היצר הרע וכן על זה הדרך.

זוכים לתורה רק על ידי ענוה

וכתב בספר נוהג בחכמה (עמוד רה אות ד), טעם שפיכת מים, נלמד ומה מים אינם הולכים אלא למקום נמוך כך התורה אינה מתקיימת אלא בנמוכי רוח ומים ועל כן שופכים מים בשבועות ללמוד להלוך בדרכי ענוה

טבילה במקוה

חג השבועות כשמו כן הוא  שסופרים שבע שבועות בחינת הכנה אשה לבעלה שבעה נקים. ולכן הפליגו חכמי הסוד במעלת  הטבילה  בחג שבועות כנגד שער הנ', למרות שאין חיוב הלכתי בלטבול אבל מעלתה לאין ערוך..ועצם הטבילה בחינת תינוק במעי אימו שמשם יוצא לעולם, ולכן רואים בחוש וכל אדם מרגיש שעל ידי טבילה אדם מתנקה ומקבל חיות חדשה ושמח.

יום הדין

בחג השבועות כל אדם נידון כמה תורה תיהיה לו בכל השנה בכך הפרד"ס וכמה הבנה ונעימות בתורה, ולכן מלבד ההכנה לחג השבועות, ראוי לבקש מהשם יתברך שתזכה נשמתו ביותר בתורה ובפרט בתפלת שחרית באמירת אהבת עולם ותן בלבנו...