אור חדש

סגולות למוצאי שבת

סגולות למוצאי שבת

א. סגולה לומר במוצאי שבת "אליהו הנביא זכור לטוב", וכתב בספר אליה רבה (רצה ס"ק ז'), סגולה להצלחה לומר במצ"ק "אליהו הנביא, 130 פעם.

ב. מדליקים נר לכבוד דוד המלך ע"ה ולכבוד אליהו הנביא ע"ה.

ג. הרבה סגולות נכתבו, בגודל מעלת סעודה רביעית לכבוד דוד המלך ע"ה, ולפחות יאכל כזית לחם (27 גרם), וסיבת סעודה זו, היות שבכל אכילה, כל הגוף ניזון מדבר אכלת האדם, חוץ מעצם הלוז הנמצאת בעורף, ובמוצאי שבת באכילת סעודת רביעית עצם הלוז ניזונת היא, ובתחיית המתים מתחילה מעצם הלוז כנזכר.

ד. סגולה ללידה קלה, שהאשה תאכל סעודת מלוה מלכה (הראש"ל הגר"ע יוסף שליט"א).