אור חדש

סגולת המזוזה

סגולות מזוזות

נאמר בתורה: "על מזוזות ביתך ובשעריך", לבד קיום המצווה, עלינו לדעת שהמזוזה  היא הערובה לשמירה על הבית,

מעשה: בזוג ששנים רבות לא נפקדו בבנים, כאשר הגיעו להמקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל, אמר הרב לבדוק את המזוזות, והשואל אמר לרב, החלפתי להם את המזוזה בחדשה, אמר הרב תראה שבמילה הארץ- היא מעט מחוקה, וכך היה, הרב שקבע את המזוזה, עטף את המזוזה בנילון, ואת קצוות המזוזה סגר עם מברג, דבר שגרם ללא כוונה, ובתלמוד נאמר אשה קרקע של עולם.... ולזמן קצר נפדו בני הזוג בבנים.

וכן בבעיות של בעיות לב וכדומה נמצאו מחיקה או חיסור תיבות "על לבב"

כל מילה ומילה במזוזה, יש לה משמעות.

ולכן למעשה: אין לקנות מזוזה ותפילין מכל סופר, והדרישות צריכות להיות

א.                   שיש לסופר תעודה. ובתוקף.

ב.                    לבקש תעודה מהמגיה, ידני וכן הגהת מחשב.

ג.וכמובן שיש יראת שמים לסופר, שמתפלל במנין וקובע עיתים לתורה, ואם אין מכירים, שיהיה רב מוכר שממליץ. ואין לקנות מכל מוכר וחובש כיפה.