אור חדש

מיסטיקה, לדעת עתידות, בקריאת יד, ועוד

לכבוד השואל היקר,

אשתדל לכתוב לך באופן כללי אודות הנושא - כף היד - מגלה נסתרות?

אכן כף היד מגלה נסתרות, ויש על כך בארוכה בזוהר הקדוש, רק צריך אדם שקבל ולמד מפי רבו, ולא כל מצורע וזב שאומר אני יודע לקרא... ולהבדיל היום יש גם חוכמה לקרא בכף הרגל, דבר די מוכח ועוזר בענין הרפואה. לא הכל נבואה!!! בזוהר הקדוש כתוב באריכות על תורת הפרצוף, למה יש מגוון צבעים בעיניים, צורת גבות צורת המצח, גם על פי הקול, עבה וכדומה, גם לפי צורת ההליכה של האדם, ומה גם שיש אנשים שמתעסקים בכוחות טומאה, כידוע שבחו"ל וגם בארץ יש שמתעסקים עם שדים ורוחות.... ויש סתם מנחשים... לפי צורת האדם הנראה להם בעין...

בספר מסילת ישרים מובא כמה שערים עד שאדם מגיע לנבואה, ולא יתכן שכל אדם שחזר בתשובה ולובש גלימה, נהפף לקדוש ופועל ישועות, ומזהים אותם בקלות בשאלה פשוטה מי רבך? ולכן אין לפנות לאנשים שאינם מוכרים?מפעם לפעם היו מגיעים שדר"ים למרוקו. וכך , הגיע גם אחד מהם לעיר צפרו. ,וכאשר בא לבית המדרש ופגש ברבני המקום, הסתכל בכף ידם...

אחד מהם היה המפורסם המלאך רפאל מאמאן זצ"ל, ובראותו את כף ידו נחרד השד"ר... ניסה הרב מאמאן לשאול לפשר המראה אשר חזה בכף ידו, ורק לאחר שידול אמר השד"ר שאינו רואה אריכות ימים....
עם עלות השחר הלך הרב אל הגאון הרב אפריאט זצ"ל - מדייני העיר - וביקש שיערוך לו פדיון הנפש, וכן העתיר תפילה ותחינה לאריכות ימים לרב. בבוקר נגש שנית הרב מאמאן לרב השד"ר, בכדי שיביט שנית בכף ידו, והנה הפתעה נגלתה לו - אתמול קו החיים היה חצוי לשניים, וכעת התחבר קו החיים...! - ראו מהו כח התשובה והתפילה....
ראית בכוכבים - האומנם?

וכמעשה ביתו של רבי עקיבא, שחוזי בכוכבים אמרו שבתו לא תאריך ימים, והנה בערב חתונתה הגיע עני ודפק על דלת בית הכלה. כולם היו עסוקים בהכנות לקראת החתונה, והכלה פינתה מזמנה לתת לעני אוכל, וכאשר עלתה הכלה לנוח מעט - הוציאה משערות ראשה את הסיכה והניחה אותה בתוך אחד הסדקים שהיו בקיר. כשקמה נטלה את סיכתה, ולהפתעתה היא מצאה נחש מת בתוך הקיר... או אז התברר לה שהסיכה שנעצה בקיר הרגה את הנחש...כאשר אביה, רבי עקיבא, שמע את המעשה, שאל את ביתו - איזה חסד עשתה ביום החתונה שהציל אותה ממיתה?? - הכלה סיפרה שהאכילה את העני... יצא רבי עקיבא ודרש "צדקה תציל ממות"...
די להצגות

 לכן אני שומע על רבים שהולכים לכל מיני רבנים הדורשים פדיונות... ופעמים מספרים מכח ראיתם, שהבן זוג לא מתאים להם, וכן ע"פ חוכמת השמות, במקום שישבו עם הזוג וידרכו אותם הדרך אשר יעשון, ובכך רק הוסיפו עוד שנאה בין בני הזוג, מי שמם לאיש... ודברי הבל הם, שהרי אם אדם ילך ע"פ השולחן ערוך , שהוא רצון ה', מובטח להם ששכינה בניהם....

ומעשה ב"בבא"

אחד שהמליץ לזוג להתגרש, והסיבה הייתה שעל פי חוכמת השמות אינם מתאמים...בני הזוג היו מאד עצובים, מכיוון שהייתה להם אהבה למרות העליות והירידות , כמו לכל זוג נורמלי, ובנוסף יש ילדים , רכוש ועוד... ולכן פנו למקובל האלהי הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הרב זימן את הבבא המדובר, וכאשר הגיע ללשכת הראשון לציון, שאל הרב לשמו ושם אשתו, הרב אליהו אמר שע"פ חוכמת השמות אתה וזוגתך לא מתאימים...התחיל הנגלה למרר בבכי : " אבל יש לי שמונה ילדים..." - ואז אמר להם הרב - ולמה אתה מפרק בתים ??? מי שמך לאיש ?!

בעיני נוכחתי

באחד מה"באבות" הללו בערב ראש השנה, כאשר שהוא מצהיר שכעת עת רצון וביכולתו להקים נכה שישב על כסא גללים בסמוך, וכולם שרו בקול תרועה "תהיה השעה הזאת שעת רחמים"....וכמאה אנשים נוכחו בציון רבי יהודה בר אלעאי זצ"ל, ורבים הסריטו במכשירי הטלפון הניידים שלהם את המאורע הגדול, נו אמרתי... בוא ונראה את הקוסמים , המנחשים והמעוננים... בקיצור , לא אלאה אתכם... ניסו תלמידי הרב הנ"ל, להרים את הנכה ולמשוך אותו מהכתפיים ,מהגב ומהראש... והרב אומר בקול "הנה הוא מזיז את הרגל"... והכל כמובן שקר... קיימו מצוות "צער בעלי חיים לכל הדעות" , ולבסוף הרב אמר לנכה - "אםיש לך אמונת חכמים אז תקום" - בושה וחרפה, הזו היהדות?! נכון , להבדיל - הבבא סאלי זיע"א הקים נכים.... אבל לא ברבים, ובלי כפיים, והכל מכח עמל התורה.

כיצד מגיעות הישועות ?

ידוע שרבי פנחס בן יאיר הגיע לחצות את הנהר, והנהר נחצה לשנים, וכך עבר את הנהר, ומאחור נותר הגוי שהתלווה עימו. אמר רפנב"י נהר ומה עם הגוי עמי, ומיד נחצה הנהר, וכתב רבנו אור החיים הקדוש, ואיך פעל זאת רבי פנחס בן יאיר? - אלא הסביר הרב שהקב"ה "הסתכל בתורה וברא את העולם" ולכן בטבע שהעולם משועבד לעמלי התורה...בעיני ראיתי אדם שהיה בחובות, והיה גר בשכירות, הצעתי לו שיקבל עליו שיעור תורה, ויזכה שתהיה לו דירה משלו... הנ"ל חייך... אמרתי שאין לו מה להפסיד.. ובקיצור תוך חצי שנה היינו ב"ה בחנוכת הבית...ועוד מעשה בחבר שהיה בטיפול נמרץ, אשר התקשר להתברך, אמרתי לו וכי ברכה תעזור?? - הוא המשיך לנסות ואמר שהוא מוכן לתרום כסף – העיקר לחיות, שאלתי אותו וכי אני כומר ח"ו...? - ואז בקשתי ממנו לקבל על עצמו עול תורה, ובע"ה עד סוף השבוע יזכה לחזור אל ביתו. וכך היה ... נו חברים , יש עוד הרבה מעשיות... איך זה עובד? פשוט "משנים את התדר" בין אדם לבורא - אדם מתחזק בשמירת השבת, שיעור תורה, האישה שומרת טהרת משפחה, צניעות ועוד, ואז רואים ישועות...עין הרע www.orhadash.net/index.php/forum/welcome-mat/59.html"בורא עולם לא חפץ להעניש אלא בשוב אדם מדרכו".