אור חדש

הלכות תפילת מנחה של שבת לפי פסקי חכמי מרוקו מאת הרב אברהם אסולין ס