אור חדש

הלכות סעודה רביעית לפי פסקי חכמי מרוקו מאת הרב אברהם אסולין ס"ט