אור חדש

ציון הגאון רבי מאיר אדרעי זלה"ה אשר העלו עצמותיו מסידי רחאל לארץ ישראל בעיר אור עקיבא

Category : הילולות
Views : 4091