אור חדש | וויידאו |

ווידאו על חודש אלול

חודש של חזרה בתשובה שלימה וכו  c  

קבר רבי יהודה עייאש מגדולי רבני אלג'יר בהר הזיתים ירושלים

הרב אברהם אסולין בקבר רבי יהודה עייאש מגדולי רבני אלג'יר בהר הזיתים ירושלים 

קבר רבי יהודה עייאש מגדולי רבני אלג'יר בהר הזיתים ירושלים

הרב אברהם אסולין בקבר רבי יהודה עייאש מגדולי רבני אלג'יר בהר הזיתים ירושלים 

קבר רבי יהודה עייאש מגדולי רבני אלג'יר בהר הזיתים ירושלים

הרב אברהם אסולין בקבר רבי יהודה עייאש מגדולי רבני אלג'יר בהר הזיתים ירושלים 

פרשת במדבר

פרשת במדבר

פרשת אמור

פרשת אמור מפי הרב אברהם אסולין

פרשת אמור

פרשת אמור מפי הרב אברהם אסולין

חיזוק מנהגי כנס בעיר נתיבות

כנס בעיר נתיבות בהשתתפות הרבנים ציון קדוש והרב יניב דהאן ועוד

פרשת שבוע בהר

 פרשת בהר מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע בהר

 פרשת בהר מפי הרב אברהם אסולין

חג שבועות לפי מנהגי מרוקו

מנהגי מרוקו לחג שבועות

עמידה בעשרת הדברות

לימוד בליל חג שבועות

התזת מים ועוד

חג שבועות לפי מנהגי מרוקו המורחב

שיעור לחג שבועות מורחב

הכנה לחג שבועות

הכנה לחג השבועות

הכנה לחג שבועות

הכנה לחג השבועות

מציאת הזיווג

 מציאת הזיוג לאור חכמי ישראל מפי הרב אברהם אסולין

מציאת הזיווג

 מציאת הזיוג לאור חכמי ישראל מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע בהעלותך

פרשת שבוע בהעלותך

פרשת שלח לך

פרשת שבוע שלח לך מעלת רבני מרוקו מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שלח לך

פרשת שבוע שלח לך מעלת רבני מרוקו מפי הרב אברהם אסולין

המפתח לפתיחת המזל

המפתח לפתיחת המזל לאור חכמי ישראל מפי הרב אברהם אסולין

דינים השיכם לישתבח סימן נד

שיעורי בשולחן ערוך סימן נד דיני השיכים לאמרית ישתבח מפי הרב אברהם אסולין

הלכות נטילת ידים לסעודה ולטיבולו במשקה

הלכות נטילת ידים לסעודה ולטיבולו במשקה

סדר תפלת ערבית והלילה

תפלת ערבית למה אין חזרת הש"ץ, מה הדין אם מתפללים תפלת ערבית מפלג המנחה האם אומרים תחנון? להתחיל חזרת הש"ץ כמה מתפללים צריך תשעה או רוב ציבור? החידוש בתפלת ערבית שלא צריך תשעה שסימו שמונה עשרה אלא? מתי אסור לעשות חזרה הש"ץ בתפלה? מתי לא רצוי לעשות חזרה? מי בטל את חזרת הש"ץ השלמה?

תפילת מנחה של שבת

מנהגי מרוקו בתפלת מנחה של שבת מפי הרב אברהם אסולין מחבר ספר תורת אמך

ביוגרפיה ודרכו התורנית של אור החיים הקדוש

ביוגרפיה אור החיים הקדוש מפי הרב אברהם אסולין

ביוגרפיה רבי כליפה אלמליח

ביוגרפיה בקצרה על רבי כליפה אלמליח רב אולד מנצור בדרום מרוקו

דיני ציצית בבית הקברות

בקבר של אשה צריך להסתיר את הציציות? הם בקבר צדיקים כמו רשב"י מותר להתפלל שלוש תפלות? האם ליד נפטר צריך להסתיר הציציות?

דיני נפילת אפים

מתי מקימים נפילת אפים. יש חתן שאין אומרים תחנון שבע ימים ויש חתן רק שלושה ימים? במקום שאין ספר תורה אומרים תחנון?

דיני ברכת הכוס אחר ברכת המזון

דיני ברכתהכוס אחר ברכת המזון סי' קצ בשולחן ערוך מפי הרב אברהם אסולין מחבר ספר תורת אמך

פרשת שבוע קרח

פרשת שבוע קרח מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע קרח

פרשת שבוע קרח מפי הרב אברהם אסולין

פרשת חקת

פרשת חוקת מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע בלק

פרשת בלק מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע פנחס

פרשת שבוע פנחס מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע מטות

פרשת שבוע מטות מפי הרב אברהם אסולין

פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן מפי הרב אברהם אסולין

ביוגרפיה בבא סאלי

ביוגרפיה ודרכו התורנית של בבא סאלי מפי הרב אברהם אסולין השיעור נמסר בישיבת אור וישועה בראשות הרב אליהו זיני ראש הישיבה

ביוגרפיה בבא סאלי

ביוגרפיה ודרכו התורנית של בבא סאלי מפי הרב אברהם אסולין השיעור נמסר בישיבת אור וישועה בראשות הרב אליהו זיני ראש הישיבה

ביוגרפיה בבא סאלי חלק ב'

ביוגרפיה על בבא סאלי חלק ג' בישוב ניר עקיבא מפי הרב אברהם אסולין

ביוגרפיה בבא סאלי חלק ב'

ביוגרפיה על בבא סאלי חלק ג' בישוב ניר עקיבא מפי הרב אברהם אסולין

ביוגרפיה בבא סאלי חלק ד'

ביוגרפיה בבא סאלי חלק חלק ד' הילולה התקימה בעיר רמת גן מפי הרב אברהם אסולין

ביוגרפיה בבא סאלי חלק ה

ביוגרפיה סידנא בבא סאלי השיעור נמסר בקהילת תפארת מיכאל אלעד מפי הרב אברהם אסולין

ביוגרפיה ומרתקת על רבי דוד ואעקנין

יליד העיר דימנאת ומרבני העיר טבריה מפי הרב אברהם אסולין אתר אור חדש

הלכות ומנהגים לימי בין המצרים לפי מנהגי מרוקו

הלכות ומנהגי מרוקו לימי בין המצרים מפי הרב אברהם אסולין

סדר לימוד בישיבת רבי חיים בן עטר

סדר לימוד בישיבת רבי חיים בן עטר

פרשת שבוע עקב

פרשת שבוע מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע ראה

פרשת שבוע ראה מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע שופטים

פרשת שבוע שופטים מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע כי תצא

פרשת שבוע כי תצא מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע כי תבוא

פרשת שבוע כי תבא מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע כי תבוא

פרשת שבוע כי תבא מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע נצבים

פרשת נצבים מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע בראשית

פרשת שבוע בראשית מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע נח

פרשת נח מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע לך לך

פרשת שבוע לך לך מפי הרב אברהם אסולין

פרשת שבוע חי שרה

פרשת חיי שרה מפי הרב אברהם אסולין

מעלת ראש השנה

מעלת ראש השנה מפי הרב אברהם אסולין

אתרוג מרוקאי

אתרוג מרוקאי מפי הרב אברהם אסולין

האם מותר להריח את האתרוג או הדסים בסוכות

האם מותר להריח את האתרוג או הדסים בסוכות מפי הרב אברהם אסולין

האם מותר להריח את האתרוג או הדסים בסוכות

האם מותר להריח את האתרוג או הדסים בסוכות מפי הרב אברהם אסולין

אתרוג מרוקאי הגדל בארץ ישראל

אתרוג מרוקאי הגדל בארץ ישראל מפי הרב אברהם אסולין

דיני לולב ביום טוב הראשון

דיני לולב בלילה הראשון שיעור בשולחן ערוך סימן תרנח מפי הרב אברהם אסולין

סדר נטילת לולב וברכתו והושענות

סדר נטילת לולב וברכתו והושענות שיעור בשולחן ערך סימן תרנא מפי הרב אברהם אסולין

מסר לבני העדה יוצאי מרוקו תשפ

מסר מיוחד לבני העדה יוצאי מרוקו וצפון אפריקא מפי הרב אברהם אסולין

קהילת תפארת מיכאל בהושענא רבה במערת המפלה חזן יהודה שוקרון

בהשתתפות בני הקהילה, חזן הבית רבי יהודה שוקרון, ליאור נרקיס בהשתתפות הרב אברהם אסולין רב הקהילה

קהילת תפארת מיכאל בהושענא רבה במערת המפלה חזן יהודה שוקרון

בהשתתפות בני הקהילה, חזן הבית רבי יהודה שוקרון, ליאור נרקיס בהשתתפות הרב אברהם אסולין רב הקהילה

סגולות לחג סוכות

סגולות לעקרות, שמירה בדרכים ועוד מפי הרב אברהם אסולין מתוך החוברת עם סגולה

הכנה לחג סוכות

הכנה לחג סוכות מפי הרב אברהם אסולין

איך אוגדים לולב לפי מנהג מרוקו

מפי הרב אברהם אסולין 

איך אוגדים לולב לפי מנהג עדות המזרח מפי הרב אברהם אסולין

איך אוגדים לולב לפי מנהג עדות המזרח מפי הרב אברהם אסולין

סגולות ליום הפורים מפי הרב אברהם אסולין

סגולות ליום הפורים מפי הרב אברהם אסולין

זמן הדלקת נר חנוכה מפי הרב אברהם אסולין סימן תרעב

זמן הדלקת נר חנוכה מפי הרב אברהם אסולין סימן תרעב

שיעור על חנוכה מורחב על הלכות ומנהגי מרוקו מפי הרב אברהם אסולין

שיעור על חנוכה מורחב על הלכות ומנהגי מרוקו מפי הרב אברהם אסולין

מה קודם הדלקת נר חנוכה או נר שבת

מפי הרב אברהם אסולין

דיני הלל בימי החנוכה

מפי הרב אברהם אסולין מחבר ספר תורת אמך. השיעור בשולחן ערוך סימן תרפג, , מתי בברכה, ומה הדין בטעה ואמר לקרא את ההלל במקום לגמור. סגולה לאריכות ימים. קריאת ההלל במעמד החנוכיה. ובתוספת דיני ברכת ההלל בראש חודש

על הניסים בימי החנוכה

מתי אומרים על הניסים בימי החנוכה, מי ששכח לומר בתפלה האם חוזר בשנ=מונה עשרה או בברכת המזון, למה אין אומרים על הניסים בברכת על המחיה? השיעור בשולחן ערוך סימן תרפב

סדר הברכות והדלקת נר החנוכיה

מפי הרב אברהם אסולין מחבר הספר תורת אמך, הרב במסירת שיעור בשולחן ערוך סימן תרעו, בתוספת מנהגי מרוקו ועוד

שיעור בשולחן ערוך סימן תרע

מפי הרב אברהם אסולין, שיעור בשולחן ערוך סימן תרע 


אשה או קטן בהדלקת החנוכיה

שיעור בשולחן ערוך סימן תרע"ה מפי הרב אברהם אסולין מחבר הספר תורת אמך

שמנים ופתילות בחנוכה

באיזה שמן הקפידו במרוקו וצפון אפריקה? האם מחליפים כל יום את הפתילים? השיעור נמסר בשולחן ערוך סימן תרכג מפי הרב אברהם אסולין

סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו

סדר הדלקת נר החנוכה ומקום הנחתו מפי הרב אברהם אסולין, מחבר ספר תורת אמך בשולחן ערוך סימן תרעא

תפילת שחרית של שבת לפי מנהגי מרוקו

 תפילת שחרית של שבת לפי מנהגי מרוקו מפי הרב אברהם אסולין

הלכות ומנהגי שבת

הלכות שבת

מלאכת לש בהלכות שבת

  מלאכת לש מהלכות שבת, מפי הרב אברהם אסולין מחבר תורת אמך

תפילת מוסף של שבת לאור רבני מרוקו

תפילת מוסף של שבת לפי מנהגי מרוקו מפי הרב אברהם אסולין מחבר תורת אמך

תפילת ערבית של שבת לפי מנהגי מרוקו

תפילת ערבית של שבת לפי מנהגי מרוקו מפי הרב אברהם אסולין מחבר תורת אמך

הלכות קריאת התורה לפי מנהגי מרוקו

תפילת קריאת התורה של שבת לפי מנהגי מרוקו מפי הרב אברהם אסולין מחבר תורת אמך

קבר רבי שלום שבזי קרית מלאכי

קבר רבי שלום שבזי קרית מלאכי, מפי הרב אברהם אסולין, מחבר קברי רבני המערב

קברי רבי מאיר אבוחצירא הר הזיתים ירושלים

קבר רבי מאיר אבוחצירא, הר הזיתים ירושלים, מפי הרב אברהם אסולין מחבר קברי רבני המערב

אהל הצדיקים קרית מלאכי חלק א

אהל הצדיקים קרית מלאכי חלק א, מפי הרב אברהם אסולין מחבר קברי רבני המערב

קבר רבי דוד בן שמעון בהר הזיתים ירושלים

קבר רבי דוד בן שמעון בהר הזיתים י"ם, מיסד העדה המערבית ירושלים, מפי הרב אברהם אסולין מחבר קברי רבני המערב

קבר רבי אלעזר בן טובו בהר הזיתים ירושלים

קבר רבי אלעזר בן טובו בהר הזיתים י"ם, ראש העדה המערבית ומחבר פקודת אלעזר  ירושלים, מפי הרב אברהם אסולין מחבר קברי רבני המערב

קברי רבני מרוקו בעיר אשדוד מפי הרב אברהם אסולין

קבר רבני מרוקו בעיר אשדוד חלק א, מפי הרב אברהם אסולין מחבר קברי רבני המערב

קברי רבני מרוקו בעיר יבנה מפי הרב אברהם אסולין

 קברי רבני מרוקו בעיר יבנה, מפי הרב אברהם אסולין מחבר קברי רבני המערב

מערת רבני מרוקו השדרים בעיר צפת מפי הרב אברהם אסולין

 מערת רבני מרוקו השדרי"ם בעיר צפת, מפי הרב אברהם אסולין מחבר קברי רבני המערב 

הבדלי גישה בין הישיבות במרוקו לאשכנז

חלק א

קבר רבי סהדיה עבלחק

מתוך סידרת שיעורי וידאו על צדיקי קרית מלאכי

חטיפת יליד מרוקו בארץ ישראל

אולי בציבור מפורסם על חטיפת יליד תימן, אבל מסתבר שהתופעה רחבה יותר