חזרה לדף הקודם

נושא השאלה: נושא השאלה

השואל\ת: יצחק

השאלה: 'or 1=16?

התשובה: