אור חדש | קדושת בית הכנסת הנהגות מרבותינו | מאמרים

חזרה לדף הנושאים חזרה לעמוד הקודם

דיני נפילת אפים

<span style="color: rgb(10, 10, 10); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: right; white-space: pre-wrap;">מתי מקימים נפילת אפים. יש חתן שאין אומרים תחנון שבע ימים ויש חתן רק שלושה ימים? במקום שאין ספר תורה אומרים תחנון?</span>

article
קדושת בית הכנסת הנהגות מרבותינו
לקריאת המאמר