אור חדש | קדושת בית הכנסת הנהגות מרבותינו | מאמרים

חזרה לדף הנושאים חזרה לעמוד הקודם

דיני ברכת הכוס אחר ברכת המזון

דיני ברכתהכוס אחר ברכת המזון סי' קצ בשולחן ערוך מפי הרב אברהם אסולין מחבר ספר תורת אמך

פרשת שבוע קרח

פרשת שבוע קרח מפי הרב אברהם אסולין

article
קדושת בית הכנסת הנהגות מרבותינו
לקריאת המאמר