אור חדש | קדושת בית הכנסת הנהגות מרבותינו | מאמרים

חזרה לדף הנושאים חזרה לעמוד הקודם

דיני ציצית בבית הקברות

<span style="color: rgb(10, 10, 10); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: right; white-space: pre-wrap;">בקבר של אשה צריך להסתיר את הציציות? הם בקבר צדיקים כמו רשב"י מותר להתפלל שלוש תפלות? האם ליד נפטר צריך להסתיר הציציות?</span>

article
קדושת בית הכנסת הנהגות מרבותינו
לקריאת המאמר