אור חדש | קדושת בית הכנסת הנהגות מרבותינו | מאמרים

חזרה לדף הנושאים חזרה לעמוד הקודם

סדר תפלת ערבית והלילה

<span style="color: rgb(10, 10, 10); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; text-align: right; white-space: pre-wrap;">תפלת ערבית למה אין חזרת הש"ץ, מה הדין אם מתפללים תפלת ערבית מפלג המנחה האם אומרים תחנון? להתחיל חזרת הש"ץ כמה מתפללים צריך תשעה או רוב ציבור? החידוש בתפלת ערבית שלא צריך תשעה שסימו שמונה עשרה אלא? מתי אסור לעשות חזרה הש"ץ בתפלה? מתי לא רצוי לעשות חזרה? מי בטל את חזרת הש"ץ השלמה? </span>

article
קדושת בית הכנסת הנהגות מרבותינו
לקריאת המאמר