חזרה לדף הנושאים חזרה לעמוד הקודם

אהבת הארץ ואמונת אמותינו הקדושות

מפי הרב אברהם אסולין