חזרה לדף הנושאים חזרה לעמוד הקודם

סדר נטילת לולב וברכתו והושענות

סדר נטילת לולב וברכתו והושענות שיעור בשולחן ערך סימן תרנא מפי הרב אברהם אסולין